Suunnittelu ja toteutus www.gdpoint.fi

 

SIIVOUSPALVELUT

Kenkien kunnosta tehdään usein päätelmiä ihmisen kyvykkyydestä työmarkkinoilla ja samoja päätelmiä tekee asiakas yritystilojen siisteydestä. Usein se tapahtuu tiedostomattomalla tasolla mutta vaikuttaa ratkaisevasti ja pysyvästi asiakkaan mielikuviin.

Mattssonpalvelut hoitaa työnsä huolellisesti ja huomaamattomasti, niin että siitä ei synny häiriötä tiloissa tapahtuvalle toiminnalle tai niissä työskenteleville ihmisille.

Sopimusasiakkaisiimme pidämme säännöllisesti yhteyttä, jolloin siivoussopimuksen sisältöä voidaan tarkistaa tarpeiden muuttuessa.

  • Sopimussiivoukset
  • Perussiivoukset
  • Vahan poistot/Vahaukset
  • Asuntojen muuttosiivoukset

ERIKOISSIIVOUKSET

Erikoissiivouksissa on erityisen tärkeää että:
-Työt tehdään teknisesti oikein
-Käytettävät laitteet ovat kuhunkin kohteeseen sopivat
-Aineet ja välineet ovat oikeat
-Aikataulusta pidetään kiinni

Ongelmasiivousten kohdalla korostuvat erityisesti hienotunteisuus sekä salassapitovelvollisuus.

  • Vesivahinkosiivous
  • Rakennussiivous
  • Ongelmasiivous
  • Vesi-imuroinnit

PALUU PALVELUT OSIOON